10 oktober 2006

Hoe moet het nu verder? Een coalitie vormen

De lijst sp.a-Groen!-Spirit haalde ongeveer 42,5 procent van de stemmen in Borgerhout. Dat betekent dat we 12 van de 25 zetels in de districtsraad bezetten. Het betekent ook dat we één zetel tekortkomen om de meerderheid te halen.

Normaliter zullen deze mensen als raadslid zitting nemen voor sp.a – Groen!- Spirit:

· Patrick Marivoet (sp.a)
· Wouter Vanbesien (Groen!)
· Marij Preneel (Groen!)
· Farid Hemdane (Spirit)
· Hendrik Roelandt (sp.a)
· Bart Slegers (Groen!)
· Helena Schoeters (Groen!)
· Stef Lauwers (Groen!)
· Naima Alaflous (sp.a)
· Malika Bendelladj (Groen!)
· Fatima Bali (Groen!)
· Jo Vermeulen (sp.a)

Een meerderheid in de districtsraad

Op dit ogenblik worden er gesprekken gevoerd om een bestuursmeerderheid te vormen. Mogelijke scenario’s zijn coalities met CD&V - N-VA (3 zetels), VLD-Vivant (2 zetels) of beide.

Districtsschepenen

In de onderhandelingen over een bestuursmeerderheid komt ook de bevoegdheidsverdeling ter sprake. Het district mag in totaal 5 districtsschepenen aanstellen. De (beperkte) bevoegdheden van een district zijn duidelijk omschreven. Welke er precies in het ‘mandje’ van een schepen terechtkomen, wordt tijdens de onderhandelingen afgesproken.

Evenwichten

Bevoegdheden verdelen is een moeilijke evenwichtsoefening. Elke partij die tot de coalitie toetreedt, zal in principe ook een schepen willen.
Daarnaast moeten ook de partners van de kartellijst sp.a – Groen! – Spirit een compromis bereiken.

De kiezer beslist wie naar de districtsraad gaat. De beslissing wie de partijen afvaardigen als districtsschepen is iets gecompliceerder. Ze houden daarbij rekening met verschillende factoren, zoals de evenwichten, het aantal voorkeurstemmen, de beschikbaarheid, gedrevenheid, bekwaamheid en ervaring van de kandidaat, de bevoegdheden…

Pas als daar duidelijkheid over bestaat, wordt er een bestuursakkoord geschreven, een blauwdruk voor het beleid dat de bestuursploeg wil voeren. En zijn we vertrokken…

Bedankt Borgerhout!

Hoera!

Het optimisme heeft gewonnen, de zwartkijkers likken hun wonden.

Door zo massaal op sp.a, Groen! en Spirit te stemmen hebben jullie duidelijk gemaakt dat de Borgerhoutenaars vooruit willen. Dankzij jullie steun hebben we de wapens om een project voor Borgerhout uit te werken en te realiseren. We zullen bewijzen dat verscheidenheid rijkdom is, dat er voor elk probleem een positieve oplossing bestaat, en dat samenleven best plezierig kan zijn in Borgerhout.
Het resultaat van de verkiezingen bewijst niet dat alles rozengeur en maneschijn is in Borgerhout, wél dat jullie geloven dat de opbouw het best gebeurt door een progressieve, constructieve en vooral enthousiaste bestuursploeg. Wij zijn er in elk geval klaar voor.

02 oktober 2006

Actie haalt VRT-nieuwssite

De zebra-actie van Samen Borgerhout was een schot in de roos. Dezelfde dag nog verscheen een berichtje op de nieuwssite van de VRT, Gazet van Antwerpen plaatste een artikeltje in de maandagkrant.
Een oprechte merci voor alle mensen die hebben meegewerkt.

25 september 2006


Actie Plantin en Moretuslei


Meer zebra’s in BorgerhoutOp zaterdag 30 september 2006 organiseert Samen Borgerhout (het kartel van sp.a-Groen! en Spirit voor het district Borgerhout) een actie op de Plantin en Moretuslei, ter hoogte van de Bouwensstraat en de Kroonstraat. Op die manier willen we aandacht vragen voor het nijpende gebrek aan veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.

Dagelijks maken vele fietsers en voetgangers de oversteek van Borgerhout naar de Zurenborgwijk en viceversa. Vaak gaat het om ouders en kinderen op weg naar school, de scouts, de nabijgelegen Delhaize, het station, de Dageraadplaats, het zwembad in Borgerhout…
De Plantin en Moretuslei is een drukke invalsweg naar en van het stadscentrum. Aan beide zijden bevinden zich drukbevolkte woonwijken met vele jonge gezinnen en ouderen, die nu van elkaar gescheiden worden door een – zeker in spitsuur – drukke viervaksbaan. Veilig oversteken lukt niet.
Tussen de singel en de Van der Meydenstraat, op een afstand van ruim een kilometer, bevinden zich slechts twee verkeerslichten. Er zijn wel zebrapaden, maar die zijn slecht aangegeven, en maken de situatie er niet veiliger op. Omdat auto’s meestal niet stoppen enerzijds, maar ook omdat hoffelijke chauffeurs die wel halthouden vaak worden ingehaald door gehaaste automobilisten, waardoor er levensgevaarlijke situaties ontstaan. Bovendien zijn de zebrapaden slecht gespreid.
Door de fysieke barrière – een minisnelweg dwars door het centrum – blijft er ook een psychologische grens bestaan tussen de ‘trendy’ Zurenborg en het ‘verloederde’ Borgerhout. In de hoofden van vele Borgerhoutenaar is er geen scheiding. Maar omdat de verkeersader er eenmaal is betalen de vele fietsende en wandelende bewoners de tol van woon- werkverkeer waar ze geen enkele baat bij hebben.
De oversteekplaatsen voor fietsers aan de verkeerslichten (ter hoogte van de Montensstraat en de Kroonstraat) zijn slecht aangegeven. Niets dwingt automobilisten rekening te houden met die groep van zwakke weggebruikers.

Samen Borgerhout wil zich inzetten om de wijken met elkaar te verbinden. We houden een symbolische actie aan de Plantin en Moretuslei, maar gaan evengoed ijveren voor meer en veiliger oversteekplaatsen in onder meer de Vosstraat, de Turnhoutsebaan en de Luitenant Lippenslaan.

20 september 2006

Wonen in Borgerhout

Borgerhout is aan de beterhand. Onze gemeente bruist weer, het regent ideeën, overal zetten mensen verrassende initiatieven op.
De laatste jaren zijn heel veel jonge gezinnen in onze gemeente neergestreken, hun kinderen zullen het Borgerhout van de toekomst vormgeven. Bewijs: na een pak magere jaren kunnen de scouts de nieuwe inschrijvingen nog amper verwerken, overal slaan ouders de handen in elkaar om speelstraten en straatfeesten te organiseren, de 'oude' Borgerhoutenaars die uit nostalgie 'hun' Roma in ere willen herstellen, werken hand in hand met een leger 'nieuwe' Borgerhoutenaars, die er rotsvast in geloven dat ze iets moois aan het creëren zijn. Borgerhout is trendy, want nergens in Vlaanderen vind je zo'n hoge concentratie van bekende gezichten en creatief talent.
Maar Borgerhout is ook de thuishaven van mensen die er al vele jaren wonen. Die er hun kinderen hebben grootgebracht (en vaak hebben zien vertrekken). Borgerhout is de dagelijkse woonomgeving van vele oudere, en van vele kwetsbare mensen. Ook zij hebben recht op een goed gevoel.
In Borgerhout wonen, zoals het VB niet kan nalaten op te merken, ook veel ‘oude’ en ‘nieuwe’ migranten, mensen van Marokkaanse, Turkse, Poolse, Ivoriaanse, Pakistaanse… origine. Ook zij zijn inwoners van onze gemeente. Hun kinderen lopen hier school en gaan naar sportclubs. Zij zijn niet tégen Borgerhout, want ze wonen er en hebben er hun lot aan verbonden. De geschiedenis heeft beslist dat Borgerhout een smeltkroes is geworden, met alle samenlevingsproblemen van dien. Ik geloof dat dat op termijn een troef is, en geen strop, zoals de zwartkijkers willen doen geloven.
Het bestuur van een district (Borgerhout is geen autonome gemeente, maar het kleine broertje van de stad Antwerpen) kan geen wonderen verrichten. Daarvoor heeft het te weinig centen en bevoegdheden. Maar het kan wel degelijk een verschil maken, door de juiste accenten te leggen, door te sturen en in te grijpen, door op het juiste moment en bij de juiste mensen op tafel te kloppen, door Borgerhout zichtbaar te maken en een 'smoel' te geven, door reële problemen aan te pakken, door slim te besturen kortom. Goed besturen in Borgerhout is hard (samen)werken, je gezond verstand gebruiken, de kleine dorpspolitiek overstijgen. Een gemeente bouw je niet door te kankeren, maar door gedreven aan de kar te trekken.
Borgerhout – u dus – heeft daar recht op.

Mijn job: het archief

Ik ben archivaris. Als ik dat tegen mensen zeg, dan kijken ze meestal een beetje meewarig, een reactie die ook boekhouders, belastingcontroleurs of ambtenaren wel zullen kennen. Wie wil er nu per se zijn dagen doorbrengen in stoffige vertrekken die nooit daglicht zien, vergeelde en beduimelde papieren ordenen, met collega's tijdens de koffiepauze praten over oorkonden, kadastrale leggers en manuscripten?
En toch: ik doe mijn job zielsgraag en zou ze voor geen geld wil ruilen voor iets anders. In het Algemeen Rijksarchief worden alle documenten van de Belgische en de Vlaamse overheid opgeslagen. Dat zijn bijvoorbeeld alle originele geboorteakten ooit in België opgemaakt, maar ook alle dossiers van assisenzaken en archief van bekende bedrijven die failliet gingen, zoals de Boelwerf en Lernout en Hauspie. Alles wordt kort beschreven, zodat historici en andere geïnteresseerden er gemakkelijk hun weg in vinden. Ik ben gespecialiseerd in hedendaags archief, stukken dus uit de vorige en de huidige eeuw. Geloof me: boeiende materie, en allesbehalve saai.

19 september 2006

De kroost


De kroost en een trotse moeder. Martha is acht en zoals de meeste meisjes van haar leeftijd verslaafd aan roze, zich verkleden en schminken, en schattige stripfiguurtjes. Josse (midden en zes) leert op school zijn eerste woordjes lezen, maar vraagt zich vooral af wat nu het grootste is, een blauwe vinvis of een seismosaurus. En Ward (drie, oké Ward: bijna vier) is de radio in huis. Hij houdt het liefst onderhoudende monologen over zijn held Spiderman en een minuscuul brommertje genaamd Spait. Als fulltime werkende moeder zie ik ze minder vaak dan ik zou willen. Gelukkig werkt hun papa meestal van thuis uit, zodat ze bijna nooit naar de naschoolse opvang moeten.